Naše služby
Gynekologická poradna
Ordinační hodiny
Ordinační hodiny gynekologie

 

PO ord. Turnov   07:00 - 12:00     poradna pro těh.
     
PO ord. Turnov     14:00 - 17:00
     
ÚT ord. Semily   07:30 - 11:00        12:00 - 16:00
      
ST ord. Turnov   07:00 - 11:00        12.00 - 14.00
   

 

 

ČT ord. Český Dub    07:30 - 11:00        12:00 - 14:00
      
 ord. Turnov   07:00 - 11:00        12:00 - 14:00
      

 

Biochemický skrining


Biochemický screening, Triple test

Při biochemickém vyšetření krve těhotné ženy se stanovujíhladiny hormonů a jim podobných látek. Jejich zvýšená nebo naopak snížená hladina může ukazovat na vrozené vývojové vady plodu. 

Biochemický screening představuje vyšetření s nižší falešnou pozitivitou, které lze provést v I. trimestru - v 10. až 14. týdnu těhotenství. Při tomto screeningu se vyšetřuje těhotenský plazmatický protein A (PAPP-A) a volná beta podjednotka choriogonadotropinu (b-HCG). Jedná se o látky, které se tvoří v placentě a přecházejí do krve matky. Toto vyšetření je doplněno o speciální ultrazvukové vyšetření se zaměřením na známky vrozených vývojových vad (NT-nuchální translucence, NB, TR). 

Při pozitivním výsledku testu je u těhotných provedenogenetické vyšetření plodu pomocí odběru plodové vody(amniocentéza) a teprve potom se stanoví definitivní diagnóza. Sám test je pouze screeningovou metodou, stanovující míru pravděpodobnosti výskytu vrozené vady. Věrohodnost výsledku se pohybuje kolem 85%, tento test však není hrazen ze zdravotního pojištění

Pokud je biochemický screening doplněn o triple test, zvyšuje se věrohodnost konečného výsledku o dalších cca 10%. Těhotná žena, která těmito testy úspěšně projde, má tedy 95% jistotu, že její nenarozené dítě bude v pořádku, a to již v 16. týdnu gravidity.

Česká gynekologická a porodnická společnost chce proto dosáhnout zařazení biochemického screeningu v I. trimestrumezi výkony hrazené zdravotními pojišťovnami. 


 

Triple test

Triple test spočívá v odběru žilní krve ve II. trimestru - ve 14. - 16. týdnu těhotenství. Krevním rozborem jsou zjištěny tří biochemické markery - hCG, AFP, E3. Uvedené markery se vyhodnocují v souvislosti s věkem matky, který je z hlediska výskytu Downova syndromu zvlášť významný. Toto vyšetření jeplně hrazeno ze zdravotního pojištění, jeho věrohodnost se bohužel pohybuje pouze kolem cca 69%

Pozitivní výsledek znamená vyšší riziko vrozené vývojové vady plodu, než je běžné populační riziko. Neznamená tedy přímo postižení plodu. 

V pozitivním případě následuje doporučení ke genetickémuvyšetření plodu pomocí amniocentézy (odběru plodové vody) v 15. - 18. týdnu gravidity nebo choriových klků. Vyšetřením chromozomů z plodové vody se repliky tag heuer již s vysokou pravděpodobností(99,5%) určí genetické postižení. 

Nevýhodou triple testu je poměrně vysoká falešná pozitivita, což vede ke zbytečnému stresování mnoha těhotných žen, jejichž dítě je ve skutečnosti zdravé. 

při negativním výsledku je vhodné absolvovat ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu těhotenství se zaměřením na možnou přítomnost vrozených vývojových vad plodu. 

Doporučuje se provést oba testy, i když jejich provedení závisí od dostupnosti v dané lokalitě. Samotný triple test je vhodný hlavně pro ženy, které již nestihnou vyšetření v I. trimestru, z důvodu později zjištěné gravidity.