Naše služby
Gynekologická poradna
Ordinační hodiny
Ordinační hodiny gynekologie

 

PO ord. Turnov   07:00 - 12:00     poradna pro těh.
     
PO ord. Turnov     14:00 - 17:00
     
ÚT ord. Semily   07:30 - 11:00        12:00 - 16:00
      
ST ord. Turnov   07:00 - 11:00        12.00 - 14.00
   

 

 

ČT ord. Český Dub    07:30 - 11:00        12:00 - 14:00
      
 ord. Turnov   07:00 - 11:00        12:00 - 14:00
      

 

Ultrazvuk


Ultrazvuk (UZ) v těhotenství

Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů, respektive od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. Jde o bezbolestné vyšetření, které má své nezastupitelné místo v medicíně. Nežádoucí účinkyultrazvukového vyšetření nebyly dosud prokázány, má jen velmi nízkou energii a biologickou aktivitu. UZ v těhotenství je bezpečná vyšetřovací metoda sloužící ke kontrole vrozených vad, její přínos převažuje nad dosud známými riziky. 

Těhotné ženy absolvují během celého těhotenství mnohá ultrazvuková vyšetření. V každém časovém úseku těhotenství se pomocí ultrazvuku určují a měří jiné důležité hodnoty. Jen tak je možné včas rozpoznat vývojové vady plodu, ale i předejít případným komplikacím u samotného porodu. 

Nejdůležitějším vyšetřením v současné prenatální diagnostice jeultrazvukové vyšetření v 12. až 13. týdnu těhotenství. Mělo by být vždy přesně naplánováno i pečlivě provedeno. Plod v tomto období měří 8-10 cm. I když je ještě poměrně malý, je už možné na něm najít první známky onemocnění a zjistit nejzávažnější morfologické anomálie

V případě odhalení významných vývojových vad do 21.-24. týdne těhotenství, je doporučeno rodičům umělé přerušení těhotenství. Některé vývojové vady, které jsou slučitelné se životem, se řeší až po porodu. V omezených případech lze využít i možnosti nitroděložní léčby

 

Ultrazvuk v prvním trimestru

V cca 6. týdnu, počítáno od prvého dne poslední menstruace (PM). Toto UZ vyšetření je obvykle prováděno pochvou (vaginální sondou) nebo může být provedeno přes břišní stěnu (zde je nutné mít plný močový měchýř). V děloze vidíme dutinu, ve které se postupně objevuje tzv. žloutkový váček a zárodečný terčík s viditelnou srdeční činností. 

Toto UZ vyšetření prokáže: 

 

·         zda je těhotenství uloženo v děloze

·         počet zárodků

·         životaschopnost embrya(í) - srdeční frekvenci


Screeningové vyšetření v I. trimestru se provádí ve stáří plodu 11 týdnů + 3 dny - 13 týdnů + 6 dní

Pomocí UZ vyšetření se následně: 

 

·         určuje stáří těhotenství změřením vzdálenosti mezi temenem a kostrčí plodu (CRL) a stanovit tak termín porodu - optimální je vyšetření provádět ke konci 12. týdne, tedy při CRL cca 65mm

·         měří tzv. nuchální projasnění - NT (nahromadění tekutiny v podkoží na krku plodu) - příčina tohoto nahromadění není jasná, ale větší NT zvyšuje riziko vrozených vad i některých genetických syndromů (může být známkou Downova syndromu)

·         měří délka nosních kůstek (NB) - zkrácená kůstka zvyšuje riziko vrozené chromozomální vady, může upozorňovat na Downův syndrom, u nemocných plodů bývá natolik drobná, že se ji nedaří vůbec zobrazit

·         určí umístění tvořící se placenty

·         diagnostikuje u vícečetného těhotenství, zda se jedná o monochoriální/ bichoriální těhotenství (mají-li nebo nemají-li plody společnou placentu) 

Ultrazvuk v druhém trimestru

Vyšetření mezi 19. a 22. týdnem těhotenství je nejdůležitější UZ k vyloučení vrozených orgánových vad plodu. 

Toto UZ vyšetření slouží k: 

 

·         určení stavby těla plodu, umístění, tvar, velikost a abnormity většiny vnitřních orgánů

·         posouzení funkce srdce a ledvin a močového měchýře, aby se vyloučily možné vývojové vady

·         odhalení vrozené vývojové vady - zkoumají se rozštěpové vady rtů a neurální trubice

·         posouzení správného růstu plodu - měří se velikosti jednotlivých oddílů plodu - standardně průměr a obvod hlavičky (BPD, HC), obvod bříška (AC), délka stehenní a pažní kosti (FL,HL), počet prstů, počet končetin

·         hodnocení stavu a uložení placenty

·         určení množství plodové vody

 

Ultrazvuk ve třetím trimestru

Základem vyšetření ve 30. - 32. týdnu těhotenství je biometrie. Jde o proměření plodu s určitým omezením vzhledem k velikosti plodu. 

Toto UZ vyšetření hodnotí: 

 

·         velikost, tvar a uložení vnitřních orgánů

·         aktivity plodu a podmínky, které má v děloze

·         délku a obvod těla plodu

·         celkovou hmotnost plodu

·         a pomáhá upřesnit polohu plodu

·         množství plodové vody

·         stav a uložení placenty - měřením průtokových indexů v pupečníku a dalších cévách plodu můžeme usuzovat na dobrou funkci placenty

 

 

 

Zkratky, se kterými se může těhotná žena setkat na ultrazvuku:

·         PPH PI - poloha podélná hlavičkou, postavení první (záda plodu vlevo)

·         PPH PII - poloha podélná hlavičkou, postavení druhé (záda plodu vpravo)

·         PPKP - poloha podélná koncem pánevním

·         Situs trasnversus - poloha příčná

·         Situs obliquus - poloha šikmá

·         DS - dolní segment (dolní část dělohy, jejíž hranice je v místě úponu močového měchýře)

·         PV - plodová voda

·         PA - pohybová aktivita plodu

·         ASP - srdeční akce plodu

·         CRL (crown-rump length) - temenokostrční délka - vzdálenost mezi temenem a kostrčí zárodku, která se měří ultrazvukem. Podle naměřené velikosti se určuje délka těhotenství v prvním trimestru, tj. v prvních 12 týdnech těhotenství

·         BPD (biparietal diameter) - vzdálenost temenních kostí plodu (spolu s dalšími rozměry plodu - FL, AC pomáhá určit předpokládanou váhu miminka)

·         BPP - biparietální průměr (český ekvivalent BPD - viz. výše)

·         AP - anterioposteriorní - předozadní průměr hrudníku

·         AC (abdomen circumference) - obvod břicha plodu

·         HC (head circumference) - obvod hlavy plodu

·         FL (femur length) - délka stehenní kosti (spolu s dalšími rozměry plodu - BPD,HC a AC - lze určit předpokládanou váhu miminka)

·         Doppler AU - měření průtokové rychlosti krve v pupečníkové cévě (hodnotí se parametry S/D, RI, PI), podle výsledku se dá zjistit, zda má miminko dostatek kyslíku a živin

·         Doppler ACM - měření průtokové rychlosti v mozku plodu

·         VVV - vrozené vývojové vady plodu

·         VCC (VSV) - vrozená vada srdce

·         NT (nuchal translucence) - šíjové projasnění plodu ve 12. týdnu těhotenství, hodnota víc jak 3 mm svědčí pro možnou genetickou vadu plodu

NB (nasal bone) - nosní kost, vyšetřuje se ve 12. týdnu těhotenství, její nepřítomnost upozorňuje na možnou genetickou